EQUIP OCEÁNICA

A Oceánica Films som un equip dinámic i creatiu que busca la excelencia en les seves produccions.
A cada rodatge comptem amb professionals de gran experiencia que aporten un plus als projectes.
Sempre apostem per el talent local i estem en continú creixement.

ubicació

Avinguda de Jean Claude Combaldieu s/n
Ciudad de la Luz. Distrito Digital 2, 03008 Alicante

telèfon

(+34) 627 96 25 50

E-mail

info@oceanicafilms.com